วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ตารางกำหนดการแข่งขันจักรยาน ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2555

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (คิงส์คัพ), การแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2555
การแข่งขันจักรยาน ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2555

มกราคม 2555 รายละเอียด สถานที่จัดการแข่งขัน
วันที่ 8 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 1 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วันที่ 13 การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2555 สนามที่ 1 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 13 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2555 โดยสมาคมจักรยานฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 14 การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อินไลน์เรส) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2555 สนามที่ 1 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 15 การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ดาวน์ฮิล,ครอสคันทรี่) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2555 สนามที่ 1 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 20 การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสมประจำปี 2555 สนามที่ 2 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
วันที่ 20 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2/2555 โดยสมาคมจักรยานฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
วันที่ 21 การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อินไลน์เรส) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2555 สนามที่ 2 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
วันที่ 22 การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ดาวน์ฮิล,ครอสคันทรี่) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2555 สนามที่ 2 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
วันที่ 29 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ 3 การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสมประจำปี 2555 สนามที่ 3 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วันที่ 3 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3/2555 โดยสมาคมจักรยานฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วันที่ 4 การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อินไลน์เรส) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2555 สนามที่ 3 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วันที่ 5 การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบ ค์ (ดาวน์ฮิล,ครอสคันทรี่) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2555 สนามที่ 3 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วันที่ 12 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 3 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
วันที่ 17 การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสมประจำปี 2555 สนามที่ 4 อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
วันที่ 17 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 4/2555 โดยสมาคมจักรยานฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
วันที่ 18 การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อินไลน์เรส) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2555 สนามที่ 4 อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
วันที่ 19 การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ดาวน์ฮิล,ครอสคันทรี่) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2555 สนามที่ 4 อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
มีนาคม 2555

วันที่ 4 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 9 การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสมประจำปี 2555 สนามที่ 5 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 9 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5/2555 โดยสมาคมจักรยานฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 10 การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อินไลน์เรส) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2555 สนามที่ 5 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 11 การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ดาวน์ฮิล,ครอสคันทรี่) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2555 สนามที่ 5 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 3 - 13 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 2555

วันที่ 1 - 6 การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ Princess Maha chakri Sirindhorn Cup Tour of Thailand 2012 เชียงใหม่, ลำปาง, อุตรดิตถ์, พะเยา, เชียงราย
วันที่ 8 - 10 การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Women Thailand 2012” จังหวัดเชียงราย
พฤษภาคม 2555

วันที่ 18 การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไท ม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสมประจำปี 2555 สนามที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
วันที่ 18 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 6/2555 โดยสมาคมจักรยานฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
วันที่ 19 การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อินไลน์เรส) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2555 สนามที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
วันที่ 20 การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ดาวน์ฮิล,ครอสคันทรี่) ชิงแชมป์ประเทศไทย เก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2555 สนามที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
วันที่ 26 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27

จังหวัดภูเก็ต
มิถุนายน 2555

วันที่ 24 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 5 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
กรกฎาคม 2555

วันที่ 14 - 15 การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิง แชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ (ควีนส์คัพ) สนามที่ 1 สนามเวลโลโดรม หัวหมาก กรุงเทพ
สิงหาคม 2555

วันที่ 11 - 12 การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิง แชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ (ควีนส์คัพ) สนามที่ 2 สนามเวลโลโดรม จังหวัดสุพรรณบุรี
กันยายน 2555

วันที่ 8 - 9 การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิง แชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ (ควีนส์คัพ) สนามที่ 3 สนามเวลโลโดรม หัวหมาก กรุงเทพ
ตุลาคม 2555

วันที่ 20 - 21 การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิง แชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ (ควีนส์คัพ) สนามที่ 4 สนามเวลโลโดรม จังหวัดนครราชสีมา
พฤศจิกายน 2555

วันที่ 10 - 11 การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิง แชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ (ควีนส์คัพ) สนามที่ 5 สนามเวลโลโดรม หัวหมาก กรุงเทพ

ตารางกำหนดการ อบรมผู้ตั้ดสิน กีฬาจักรยาน ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2555

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด สถานที่จัดการอบรม
12 มกราคม 2555 การอบรมผูตั้ดสินขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2555 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
19 มกราคม 2555 การอบรมผู้ตั้ดสินขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2555 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2 กุมภาพันธ์ 2555 การอบรมผูตั้ดสินขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2555 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
16 กุมภาพันธ์ 2555 การอบรมผูตั้ดสินขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2555 อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
8 มีนาคม 2555 การอบรมผูตั้ดสินขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2555 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
17 พฤษภาคม 2555 การอบรมผูตั้ดสินขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2555 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

บทความก่อนหน้านี้ : ปั่นจักรยานให้เร็ว และแรงขึ้นได้ ด้วยการพักผ่อน

0 comments:

แสดงความคิดเห็น